Mikro Ölçekli Trafik Simülasyonu

PTV VissimPTV Vissim
  • OTOYOL SİMÜLASYONU
  • KAVŞAK SİMÜLASYONU
  • TOPLU TAŞIMA SİMÜLASYONU

Trafik Etki Analizi ve Sinyal Süre Optimizasyonu

PTV VistroPTV Vistro
  • SİNYAL SÜRESİ ve SİSTEM DEĞERLENDİRMELERİ
  • KORİDOR ÇALIŞMALARI
  • ULAŞIM ANA PLANLARININ HAZIRLANMASI
  • TRAFİK ETKİ ANALİZİ