Trafik Mühendisliği Eğitimi

Trafik Mühendisliği Eğitimi

Trafik Mühendisliği Eğitiminde trafik tekniği ve teorisi anlatılmakta olup ulaşım planlaması ve trafik yönetim çalışmalarında kullanılan yöntemlerin arkasında yatan temel bağıntılara da değinilmektedir. Uygulamalı olarak yapılan eğitimde örnek verilerle teorik konuların pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Trafik Simülasyon Yazılımı Eğitimi

Trafik Simülasyon Yazılımı Eğitimi

Bu eğitim ile, trafik simülasyon yazılımlarından birisi olan PTV Vissim ile bir trafik ağının modellenmesi, gerçek trafik verilerinin simülasyon ortamına girilerek farklı senaryoların oluşturulması ve sonuçların analiz edilmesi hedeflenmektedir.

Trafik Mühendisliği Faaliyetleri

Trafik Mühendisliği Faaliyetleri
  • Geometrik Düzenleme Çalışmaları
  • Yol Güvenliği Çalışmaları
  • Sinyal Koordinasyon Uygulamaları
  • Trafik Fizibilite Çalışmaları
  • Sinyal Süre Optimizasyonu
  • Kavşak Kontrol Cihazlarının Programlanması

Trafik Sayım Çalışmaları

Trafik Sayım Çalışmaları

Ulaşım planlaması ve trafik yönetimi amacıyla gerçekleştirilen tüm çalışmaların ilk aşamasında yapılması gereken, trafik verilerinin toplanması işidir. Araç sayımı, bu verilerin en önemlilerinden biridir.