Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,

İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili şahısların bilinçlenmesini sağlamak,

İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek, yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmaktır, faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır.

Kurumsal